BB pomáha Ukrajincom a Ukrajinkám na úteku / BB Helps Ukrainian refugees

Váš dar nám pomôže rýchlo a cielene reagovať na potreby ľudí, ktorí sú na úteku z Ukrajiny. Sme v spojení s dobrovoľníkmi priamo na hranici a tiež sa pripravujeme na poskytovanie pomoci pre ľudí, ktorí sa rozhodnú ostať v našom kraji. O použití darovaných prostriedkov vás budeme informovať na našej www.knzm.sk.

Your gift will help us respond quickly and purposefully to the needs of people who are leaving Ukraine. We are in contact with volunteers on the border and we are also preparing to provide assistance to people who decide to stay in our region. We will inform you about the use of donated funds on our www.knzm.sk.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.