500 priateľov v akcii

podporujeme k o m u n i t n é projekty v regióne Banská Bystrica a Zvolen

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať podporu zaujímavých projektov v našom regióne
Powered by ĽudiaĽudom.sk